Odstoupení od Smlouvy

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: 

Prodávající: Jiří Dosoudil

IČO: 01262033

se sidlem: Fromkova109/6, Samotišky 77900

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Důvod odstoupení:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

Datum:

Podpis: